Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 31/5 – 6/6/2024

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 31/5 – 6/6/2024

Tên mặt hàng

Cỡ

Giá

Cá tra thịt trắng

0,7 - 1,0 kg/con

27.000 - 27.200đ/Kg

Baba

0,9- 1,8 kg/con

170.000 - 230.000đ/Kg

Cá điêu hồng

>300g – 1000g

38.000 - 40.000đ/Kg

Cá chép

> 3kg/con

37.000 – 40.000 đ/Kg

Cá trắm cỏ

1,5-2kg/con

45.000 – 55.000 đ/Kg

Cá lóc nuôi

1 - 1,2 kg/con

42.000 - 43.000đ/Kg

Sặc rằn

5 con/Kg

55.000 - 60.000 đ/Kg

Cá thát lát

>0,5kg

62.000 - 64.000 đ/Kg

Cá trê vàng

6 - 7 con/kg

58.000 - 60.000đ/Kg

Cá rô đầu vuông

4 - 5 con/Kg

35.000 - 37.000đ/Kg

Ếch

3 – 5 con/Kg

46.000 - 49.000 đ/Kg

Lươn

 

73.000 -77.000đ/kg

Tôm càng xanh

15 – 25 con/kg

140.000 - 160.000 đ/Kg

Tôm chân trắng

100 con/kg

90.000 - 92.000 đ/Kg

Một số loại giống

Cỡ

Giá

Cá điêu hồng

Giống (cỡ 35 con/Kg)

25.000 - 30.000 đ/kg

Cá lóc

cỡ 1.200 con/Kg

-

Tôm càng xanh

Tôm postlarva

(cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg)

-

Tôm toàn đực

(cỡ 100.000 con/Kg)

60 -80 đ/con

Cá tra

bột

1,0 - 1,5 đồng/con

giống (cỡ 50 - 60 con/Kg)

-

giống (cỡ 28 - 35 con/Kg)

23.000 - 24.000 đ/kg

giống (cỡ 85 - 100 con/Kg)

-

Ếch

cỡ 500 con/Kg

300 - 450 đ/con