Link tra cứu thông tin về tàu biển, tàu vi phạm IUU và chương trình IUU của EU

(vasep.com.vn) Một trong những nội dung mà doanh nghiệp hải sản cần phải thực hiện là không thu mua nguyên liệu của các tàu khai thác vi phạm quy định đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Do đó, doanh nghiệp cần phải tra cứu thông tin về tàu khai thác trước khi thu mua. Các doanh nghiệp có thể tra cứu các thông tin về tàu biển, cảng biển... tại các đường link sau:

Link tra cứu tàu Norway:

https://register.fiskeridir.no/fartoyreg/?m=frty 

Tra cứu tàu uk:

https://www.gov.uk/government/collections/uk-vessel-lists

Code EU:

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en

Code Non EU:

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation

IUU:

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info_en

https://iuu-vessels.org/Home/Search

Tổ chức cấp CC của EU:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.039.01.0024.01.ENG

Tổ chức cấp CC ngoài EU:

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/flag_state_notifications_en.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.093.01.0016.01.ENG

Triển khai IUU nước thứ 3:

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf

Tàu Maldives:

http://www.fishagri.gov.mv/index.php/en/ministry/downloads

Cảng biển Việt Nam:

https://www.fao.org/fishery/port-state-measures/psmaapp/?locale=en&action=qry

Designated Ports App (fao.org)

Cơ sở chế biến, tàu cá (khai thác, chế biến, đông lạnh):

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm#

Tàu trong nước:

http://iuublacklist.tongcucthuysan.gov.vn

https://tongcucthuysan.gov.vn/iuu/doc-tin/014906/2020-09-08/danh-sach-tau-ca-khai-thac-bat-hop-phap

Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục