Hiệp định Thương mại Tự do EU-Thái Lan cần có vấn đề cải thiện tính bền vững thủy sản

(vasep.com.vn) Hội đồng Tư vấn Thị trường (MAC) đã đưa ra 4 khuyến nghị cho Ủy ban Châu Âu nhằm cải thiện các đặc điểm chính của hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản như một phần của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Thái Lan được khởi động lại. EU nhập khẩu khoảng 39.000 tấn thủy sản từ Thái Lan mỗi năm. Cá ngừ chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là tôm nuôi

Hiệp định Thương mại Tự do EUThái Lan cần có vấn đề cải thiện tính bền vững thủy sản

Từ năm 2020 đến năm 2022, EU đã nhập khẩu trung bình 39.644 tấn sản phẩm thủy sản từ Thái Lan với giá trị 13 triệu euro, trong khi xuất khẩu 18.153 tấn trị giá 37 triệu euro. Sản phẩm chính NK từ Thái Lan vào EU là cá chế biến và bảo quản, trong đó cá ngừ đóng hộp và bảo quản chiếm phần lớn khối lượng.

MAC bao gồm các tổ chức đại diện cho toàn bộ chuỗi giá trị (nhà sản xuất sơ cấp, nhà chế biến, thương nhân, nhà cung cấp, nhà bán lẻ và công đoàn và các nhóm lợi ích khác (các tổ chức phi chính phủ về môi trường và phát triển). Theo các thành viên MAC, Ủy ban Châu Âu nên:

  • Đảm bảo nhất quán về chính sách trong cuộc chiến chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chống lao động cưỡng bức, bao gồm thông qua việc đưa ra các quy định rõ ràng về 3 trụ cột bền vững và quản trị quốc tế, tham chiếu rõ ràng đến các công ước liên quan của Tổ chức Lao động Quốc tế và việc sử dụng của tất cả các công cụ có sẵn theo luật pháp EU.
  • Tính đến những phát triển lập pháp đang diễn ra ở Thái Lan và khả năng hủy bỏ các tiêu chuẩn liên quan đến cuộc chiến chống khai thác IUU và chống lao động cưỡng bức.
  • Xác định các sản phẩm cá ngừ đóng hộp và thăn cá ngừ là “nhạy cảm”, lưu ý đến khả năng cạnh tranh của ngành này ở Thái Lan, sự khác biệt về tiêu chuẩn bền vững cũng như những tác động tiêu cực về kinh tế và việc làm.
  • Kết hợp các quy tắc xuất xứ ưu đãi của EU, bắt nguồn từ Bộ luật Hải quan.

Như Pierre Commère, chủ tịch Nhóm công tác 2 (Thị trường EU), đã nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí: “Thái Lan là một quốc gia có tính cạnh tranh cao trong lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Do đó, Ủy ban Châu Âu phải tính đến những tác động tiềm ẩn của FTA đối với cán cân cạnh tranh, nền kinh tế và việc làm. Đây là trường hợp đặc biệt đối với ngành cá ngừ vốn được xác định là có mức độ nhạy cảm cao về mặt lợi ích phòng thủ của khu vực EU. Hơn nữa, một FTA đầy tham vọng nên kết hợp các điều khoản rõ ràng về quản lý bền vững tài nguyên sinh vật biển và các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, về cuộc chiến chống đánh bắt cá IUU và lao động bền vững”.

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục