Quy định chung của Mỹ trong lĩnh vực thú ý

Trách nhiệm liên quan đến thú y và an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ thuộc sự quản lý của hai cơ quan Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh (HHS). Hai cơ quan thuộc USDA quản lý an toàn thực phẩm và thú y bao gồm FSIS và APHIS. Cơ quan thuộc HHS quản lý về thực phẩm và dược phẩm là Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA):

- FSIS là cơ quan đầu tiên có trách nhiệm quy định an toàn và dán nhãn của hầu hết các sản phẩm thịt theo Luật Thanh tra sản phẩm thịt Liên Bang (FMIA). FSIS thanh tra các cơ sở giết mổ động vật có sừng và các sản phẩm thịt để đảm bảo an toàn thực phẩm. Bất cứ một nhà máy chế biến nào tại Hoa Kỳ mà vận chuyển thịt qua các bang hoặc xuất khẩu đều phải tuân thủ các yêu cầu của FSIS. Thêm vào đó, để giám sát việc sản xuất thịt có mục đích thương mại tại Hoa Kỳ, FSIS thanh tra và cấp chứng chỉ cho các nhà máy nước ngoài mà được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ. FSIS cũng thanh tra cả các sản phẩm thực phẩm trong nước và nhập khẩu đối với dự lượng thuốc thú y. Văn phòng Codex của Hoa Kỳ được đặt tại FSIS.

- APHIS có trách nhiệm đối với thú y và phúc lợi động vật. Nếu một con vật bị nhiễm bệnh, ví dụ Bệnh bò điên hoặc lở mồm long móng, được phát hiện, APHIS sẽ thực hiện một thủ tục khẩn cấp để nhằm quản lý nhanh hoặc loại trừ dịch bệnh. APHIS có trách nhiệm tiến hành các điều tra giám sát dịch bệnh. Liên quan đến thương mại quốc tế, APHIS xây dựng và đưa ra các tiêu chuẩn dựa trên cơ sở khoa học với các đối tác thương mại và làm việc với các tổ chức quốc tế như OIE, Nông lương liên hiệp quốc (FAO). FDA có trách nhiệm đánh giá việc sử dụng các loại thuốc trong chăn nuôi để đảm bảo an toàn đối với môi trường và người tiêu dùng đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

- FDA có trách nhiệm đảm bảo rằng dư lượng bất cứ một chất hoặc loại thuốc nào mà còn trong thực phẩm đều không gây hại đối với người tiêu dùng. Mức dư lượng thuốc thú y được thiết lập bởi FDA. FDA thực hiện các quy định về cấm sử dụng  hầu hết các protein động vật trong thức ăn chăn nuôi nhằm đối phó với quan ngại về bệnh bò điên. Theo quy định của FMIA, FDA có thẩm quyền thu hồi thịt ngoài các nhà máy được USDA thanh tra nếu các sản phẩm đó có bằng chứng vi phạm về quy định hoặc nhãn mác.

Các quy định cơ bản của Hoa Kỳ bao gồm:

1. Luật số 7. Nông nghiệp,

a. Chương 54. Vận chuyển, buôn bán, và quản lý một số động vật nhất định

b. Chương 15. Cục Chăn nuôi

c. Chương 40. Kiểm soát halogenton glomeratus

d. Chương 48. Phương pháp nhân đạo trong giết mổ động vật

e. Chương 6. Thuốc diệt côn trung và Kiểm soát thuốc trừ sâu có tác động môi trường

2. Animal Enterprice Protection Act 1992

3. Thoả thuận giữa EC và Hoa Kỳ về các biện pháp vệ sinh nhằm bảo vệ y tế cộng đồng và thú y trong thương mại động vật sống và các sản phẩm động thực vật.

4. Luật về kiểm soát các bệnh động vật 1990

5. Luật về Thực phẩm và Dược phẩm

Tin cùng chuyên mục