Những quy định của Mỹ trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Các quy định chủ yếu của Hoa Kỳ bao gồm:

+ Luật về Kiểm dịch thực vật 2000,

+ Những yêu cầu chung về kiểm dịch thực vật,

+ Trách nhiệm của chủ hàng thực vật nhập khẩu,

+ Danh mục dịch hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của Hoa Kỳ

+ Những quy định thuộc lĩnh vực Plant Health đối với hàng thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu,

+ Những quy định trong việc nhập đất trồng cây và bầu đất theo cây trồng từ nước ngoài vào Hoa Kỳ

+ Thoả thuận về thực hiện kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu,

+ Quy định về cấp giấy phép điện tử.

+ Các biểu mẫu, mẫu đơn khác nhau theo từng chủng loại sản phẩm và tài liệu hướng dẫn cách thức điền các biểu mẫu theo quy định giúp cho nhà xuất khẩu hàng thực vật và sản phẩm thực vật khi làm thủ tục xuất hàng sang Hoa Kỳ được thuận lợi.

 

Sau đây là một số quy định (bằng tiếng Anh): (Để xem hoặc download hãy bấm chuột vào từng văn bản cụ thể)

Us Plant Protect 2000

Agreement For Postentry Quarantine 546

Application For Permit To Import 585

Application For Permit To Transit Plants 586

Application For Permit To Import Plants 587

Application For Permit To Import Plants Or 588

Application For Permit To Move 526

Application For Permit To Receive Soil 525a

Application For Protected Plant Permit To Engage In The Business Of 621

Plant Importer’s Responsibilities

Entry Status Of Seeds For Planting - Summary

Epermits

Import Foreign Soil To Us

Permit Procedures

Plant Quarantine Act

Regulated Pest List

General Requirements

Suggestion To Applicants For Permits To Import Plant Material

Us Plant Health Regulation

Tin cùng chuyên mục