Quy định của Australia (Úc)

1. Quy định về dư lượng hóa chất kháng sinh (Standard 1.4.2): chi tiết

2. Quy định về mức giới hạn vi sinh vật (Standard 1.6.1): chi tiết

3. Quy định về phụ gia thực phẩm (Standard 1.3.1): chi tiết

4. Quy định về dư lượng các chất ô nhiễm và độc tố tự nhiên (Standard 1.4.1): chi tiết

Các quy định khác của Úc, xem tại website: http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục