Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 8/10 – 14/10/2021

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI PHÚ YÊN, từ 8/10 14/10/2021

Mặt hàng

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Đơn giá đ/Kg

So sánh với giá tuần trước

Xu hướng nguồn cung

Cá ngừ đại dương

>30Kg/con

Đông lạnh

115.000

0

Hàng ít

Tôm hùm

1- < 1,7Kg

Tươi sống

1.900.000

+ 300.000

Hàng nhiều

<0,7 Kg

Tươi sống

1.600.000

+ 300.000

Hàng nhiều

>0,7 Kg

Tươi sống

1.400.000

+ 100.000

Tôm hùm xanh

0,2 - 0,3 kg

Tươi sống

800.000-820.000

+ 30.000

Có hàng

Tôm sú (nước mặn)

50 con/ kg

Tươi

170.000 

0

Hàng ít

40 con/kg

Tươi

220.000

0

30 con/kg

Tươi

270.000

0

Tôm thẻ chân trắng

100 con/Kg

Tươi

85.000-92.000

3.000-5.000

Hàng ít