Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên – từ 18/12 – 24/12/2020

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI PHÚ YÊN – từ 18/12 – 24/12/2020

Mặt hàng

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Đơn giá đ/Kg

So sánh với giá tuần trước

Xu hướng nguồn cung

Cá ngừ đại dương

>30Kg/con

Đông lạnh

90.000

+5.000

Có hàng

Tôm hùm

1- < 1,7Kg

Tươi sống

2.400.000

+200.000

Hàng ít

<0,7 Kg

Tươi sống

2.200.000

+200.000

Hàng ít

>0,7 Kg

Tươi sống

2.200.000

+200.000

Tôm hùm xanh

0,2 - 0,3 kg

Tươi sống

1.400.000

+300.000

Có hàng

Tôm sú (nước mặn)

50 con/ kg

Tươi

170.000 

0

Hàng ít

40 con/kg

Tươi

220.000

0

30 con/kg

Tươi

270.000

0

Tôm thẻ chân trắng

100 con/Kg

Tươi

92.000-95.000

0

Hàng ít