Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 15/10 – 21/10/2021

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 15/10 21/10/2021

Tên mặt hàng

Cỡ

Giá

Cá tra thịt trắng

0,7 - 0,8 kg/con

21.000 - 23.000đ/Kg

Cá điêu hồng

>300g – 1000g

34.000 - 36.000đ/Kg

Cá lóc nuôi

1 - 1,2 kg/con

38.000 - 42.000đ/Kg

Sặc rằn

8 con/Kg

28.000 - 30.000 đ/Kg

Cá thát lát

>0,5kg

40.000 - 41.000 đ/Kg

Cá rô đầu vuông

4 - 5 con/Kg

25.000 – 28.000đ/Kg

Ếch

3 – 5 con/Kg

23.000 - 26.000 đ/Kg

Lươn

 

120.000 -180.000

Tôm càng xanh

15 – 25 con/kg

170.000 - 200.000 đ/Kg

Tôm chân trắng

100 con/kg

70.000 - 80.000 đ/Kg

Một số loại giống

Cỡ

Giá

Cá Điêu hồng

Giống (cỡ 35 con/Kg)

27.000 - 30.000 đ/kg

Cá Lóc

cỡ 1.200 con/Kg

110 - 140 đ/con

Tôm càng xanh

Tôm postlarva

(cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg)

70 - 80 đ/con

Tôm toàn đực

(cỡ 100.000 con/Kg)

140 -150 đ/con

Cá tra

bột

0,8 - 1,2 đồng/con

giống (cỡ 50 - 60 con/Kg)

22.500 - 24.000 đ/kg

giống (cỡ 28 - 35 con/Kg)

29.000 - 31.000 đ/kg

giống (cỡ 85 - 100 con/Kg)

-

Ếch

cỡ 120 -140 con/Kg

350 - 500 đ/con