Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 26/2 – 4/3/2021

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, từ 26/2 – 4/3/2021

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Cá ngừ vằn

 

45.000

Mực ống

17 - 24 cm/con

140.000

Cá ngừ mắt to

 

55.000

> 25 cm/con

220.000

Cá hố

1 - 2 con/Kg

140.000

Mực lá

25 - 35 con/Kg

280.000

Cá thu

2 - 3 con/Kg

170.000

Mực nang

 

135.000

Cá đổng

> 200 g/con

110.000

Bạch tuộc

 

100.000

Cá bò da

> 500 g/con

80.000

Tôm sú

15 con/Kg

520.000

Cá cờ

80.000

25 - 30 con/Kg

280.000

Cá nục

 

35.000

40 con/Kg

220.000

Cá trác

 

80.000

Tôm chân trắng

Tôm sống

170.000

Cá cam (NK)

55.000

60 con/Kg

125.000

Cá bớp

 

135.000

80 con/Kg

125.000

Cá cờ

 

75.000

Cá mối

 

55.000

Cá dũa

 

35.000

Cá bã trầu

 

120.000

Cá lạt

>1kg

75.000

Cá chim

>1kg

120.000

<1kg

35.000

<1kg

-