Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng, từ 25/12 – 31/12/2020

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, từ 25/12 – 31/12/2020

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Mặt hàng

Cỡ

Giá (đồng/Kg)

Cá ngừ vằn

 

45.000

Mực ống

17 - 24 cm/con

120.000

Cá ngừ mắt to

 

55.000

> 25 cm/con

180.000

Cá hố

1 - 2 con/Kg

150.000

Mực lá

25 - 35 con/Kg

260.000

Cá thu

2 - 3 con/Kg

130.000

Mực nang

 

135.000

Cá đổng

> 200 g/con

100.000

Bạch tuộc

 

100.000

Cá bò da

> 500 g/con

80.000

Tôm sú

15 con/Kg

440.000

Cá cờ

80.000

25 - 30 con/Kg

240.000

Cá nục

 

35.000

40 con/Kg

180.000

Cá trác

 

80.000

Tôm chân trắng

Tôm sống

170.000

Cá cam (NK)

55.000

60 con/Kg

120.000

Cá bớp

 

120.000

80 con/Kg

90.000

Cá cờ

 

80.000

Cá mối

 

50.000

Cá nhồng

 

45.000

Cá bã trầu

 

110.000