Đón tiếp đại biểu tại Hội nghị Tổng kết Xuất khẩu tôm năm 2012

(vasep.com.vn) Hội nghị Tổng kết Xuất khẩu tôm năm 2012: Đón tiếp đại biểu.