[Video] Tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam

Nhận diện nút thắt của xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam và giảm nào để xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam bền vững trước cơ hội mới là 2 nội dung chính được các diễn giả trao đổi tại Hội nghị "Tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam" mới được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.