[Video] Hơn 80.000 tỷ đồng đã được giải ngân cho vay mới hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó mùa dịch

Hơn 80.000 tỷ đồng vốn tín dụng đã được các ngân hàng thương mại giải ngân cho vay mới trong vòng 2 tháng qua, để giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn vì dịch.