Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh

62/CV-VASEP
14/05/2024
VASEP
Ngày 14/5/2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 62/CV-VASEP tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư v.v đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh

Phúc đáp công văn số 3117/BKHĐT-PC ngày 24/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sau khi lấy ý kiến và tổng hợp từ các doanh nghiệp thành viên, xin báo cáo:

Trên cơ sở phản ánh của Cty TNHH Hải Nam (tỉnh Bình Thuận, thành viên VASEP) về việc công ty đang gặp khó khăn và vướng mắc ở 2 dự án kéo dài thời gian qua, Hiệp hội trân trọng báo cáo 02 việc cụ thể và đề xuất nội dung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:

1. Thủ tục gia hạn thời gian sử dựng đất của Dự án đầu tư từ năm 1993

2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Dự án mở rộng năm 2009

Hiệp hội VASEP xin được báo cáo và kính đề nghị Quý Bộ xem xét các đề xuất của Hiệp hội, bao gồm cả việc hỗ trợ, trao đổi với UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ sớm giải quyết, cho 2 thủ tục dự án nêu trên của công ty TNHH Hải Nam.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.