Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15: ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

406/NQ-UBTVQH15
19/10/2021
19/10/2021
Quốc hội
Ngày 19/10/2021, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về việc ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Theo Nghị quyết, UBTVQH giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập DN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

Việc miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
129/2024/QH15 08/06/2024 Nghị quyết Nghị quyết 129/2024/QH15: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
04/2024/NQ-HĐTP 12/06/2024 01/08/2024 Nghị quyết Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP: hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
81/NQ-CP 28/05/2024 28/05/2024 Nghị quyết Nghị quyết 81/NQ-CP: đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
66/NQ-CP 09/05/2024 09/05/2024 Nghị quyết Nghị quyết số 66/NQ-CP: Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
52/NQ-CP 22/04/2024 Nghị quyết Nghị quyết 52/NQ-CP: chương trình hành động và kế hoạch của chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
22/NQ-CP 09/02/2024 Nghị quyết Nghị quyết 22/NQ-CP: phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01/2024.
02/NQ-CP 05/01/2024 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
102/2020/QH14 08/06/2020 Nghị quyết Nghị quyết 102/2020/QH14: phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA).