Công văn 131/QLCL-CL1: chuẩn bị làm việc với FSIS đánh giá hệ thống kiểm soát VSATTP cá da trơn xuất khẩu

131/QLCL-CL1
10/02/2023
Bộ NN&PTNN
Ngày 10/2/2023, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã có Công văn 131/QLCL-CL1 về việc chuẩn bị làm việc với FSIS đánh giá hệ thống kiểm soát VSATTP cá da trơn xuất khẩu.

Theo đó, NAFIQAD yêu cầu các doanh nghiệp chế biến XK cá da trơn vào Mỹ:

- Rà soát, cải thiện điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP, Chương trình quản lý chất lượng theo HACCP và hồ sơ thực hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển, sơ chế, chế biến cá tra xuất khẩu vào Hoa Kỳ của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các văn bản hướng dẫn của Cục và các nội dung đã được phía Hoa Kỳ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về kiểm soát vệ sinh, ATTP, đặc biệt đối với các tồn tại, sai lỗi đã được thanh tra của Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) phát hiện năm 2021 (nếu có) khi đánh giá cơ sở chế biến của doanh nghiệp; danh sách và hồ sơ cơ sở nuôi, cơ sở vận chuyển độc lập đáp ứng điều kiện đảm bảo VSATTP theo quy định. Lưu ý tập hợp, lưu trữ đầy đủ các hồ sơ để thuận lợi cho việc truy cập, cung cấp khi được yêu cầu.

- Doanh nghiệp có lô hàng bị FSIS cảnh báo (từ năm 2021 đến nay) cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ có liên quan bao gồm: văn bản cảnh báo, báo cáo điều tra nguyên nhân, kết quả thực hiện hành động khắc phục và các bằng chứng cụ thể để chứng minh, bao gồm việc xử lý đối với sản phẩm bị trả về do không đảm bảo ATTP – nếu có

- Bố trí phòng họp, chuẩn bị bài trình bày ngắn gọn (bằng tiếng Anh) về hoạt động sản xuất, chế biến xuất khẩu sang Hoa Kỳ của doanh nghiệp; bố trí lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng bộ phận HACCP và cán bộ kiểm soát trực tiếp sản xuất nắm vững quy định của Hoa Kỳ, Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 và các văn bản hướng dẫn của Cục để sẵn sàng trao đổi, cung cấp thông tin cho Đoàn công tác của FSIS khi được yêu cầu.

- Trong quá trình chuẩn bị, nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ, các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 4,6 trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ (nếu cần thiết).


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH