Công văn 131/QLCL-CL1: chuẩn bị làm việc với FSIS đánh giá hệ thống kiểm soát VSATTP cá da trơn xuất khẩu

131/QLCL-CL1
10/02/2023
Bộ NN&PTNN
Ngày 10/2/2023, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã có Công văn 131/QLCL-CL1 về việc chuẩn bị làm việc với FSIS đánh giá hệ thống kiểm soát VSATTP cá da trơn xuất khẩu.

Theo đó, NAFIQAD yêu cầu các doanh nghiệp chế biến XK cá da trơn vào Mỹ:

- Rà soát, cải thiện điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP, Chương trình quản lý chất lượng theo HACCP và hồ sơ thực hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển, sơ chế, chế biến cá tra xuất khẩu vào Hoa Kỳ của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các văn bản hướng dẫn của Cục và các nội dung đã được phía Hoa Kỳ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về kiểm soát vệ sinh, ATTP, đặc biệt đối với các tồn tại, sai lỗi đã được thanh tra của Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) phát hiện năm 2021 (nếu có) khi đánh giá cơ sở chế biến của doanh nghiệp; danh sách và hồ sơ cơ sở nuôi, cơ sở vận chuyển độc lập đáp ứng điều kiện đảm bảo VSATTP theo quy định. Lưu ý tập hợp, lưu trữ đầy đủ các hồ sơ để thuận lợi cho việc truy cập, cung cấp khi được yêu cầu.

- Doanh nghiệp có lô hàng bị FSIS cảnh báo (từ năm 2021 đến nay) cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ có liên quan bao gồm: văn bản cảnh báo, báo cáo điều tra nguyên nhân, kết quả thực hiện hành động khắc phục và các bằng chứng cụ thể để chứng minh, bao gồm việc xử lý đối với sản phẩm bị trả về do không đảm bảo ATTP – nếu có

- Bố trí phòng họp, chuẩn bị bài trình bày ngắn gọn (bằng tiếng Anh) về hoạt động sản xuất, chế biến xuất khẩu sang Hoa Kỳ của doanh nghiệp; bố trí lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng bộ phận HACCP và cán bộ kiểm soát trực tiếp sản xuất nắm vững quy định của Hoa Kỳ, Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 và các văn bản hướng dẫn của Cục để sẵn sàng trao đổi, cung cấp thông tin cho Đoàn công tác của FSIS khi được yêu cầu.

- Trong quá trình chuẩn bị, nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ, các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 4,6 trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ (nếu cần thiết).


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU
47/CV-VASEP 15/04/2024 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc