Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 14/6 – 20/6/2024

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI KHÁNH HÒA, từ 14/6 – 20/6/2024

Mặt hàng

Quy cách

Giá

(1.000 đ/kg)

Mặt hàng

Quy cách

Giá

(1.000 đ/kg)

Ghẹ

100-130g/con

320-340

Tôm hùm bông sống

≥ 1kg/con

1.650

90-100g/con

300-320

0,7-1kg/con

1.550

60-90g/con

230-240

Cá dấm trắng

0,5kg/con

140-150

50-60g/con

140-160

Cá cơm săn tươi

7-8 cm

16-17

Mực nang

≥ 500

220-230

Cá cơm trắng

Tươi

15-16

300-500g/con

210-220

Cá sơn la

0,5kg/con

140-150

200-300g/con

190-200

Cá sơn đỏ

0,8kg/con

170-180

Mực lá

≥ 500g/con

280-300

Cá sơn thóc

150/200gr/con

70-80

Mực ống

10 -14cm/con

120-140

Cá nục

12-15con/kg

50-60

14-< 20 cm

180-200

Cá hố

≥ 0,5kg/con

150-160

≥ 20cm/con

200-220

Mực ống khô

≥ 20cm

1.000

Cá Thu

≥ 2kg

130-140

15-20cm

800-900

1,5-2kg

120-130

Mực lá khô

≥ 20 cm

1.200

1- < 1,5kg-con

90-100

Cá hồng đỏ

≥ 0,8 kg

160-180

Cá mó

≥ 0,5

160-180

Cá hồng rốc

≥ 1kg

150-170

Cá đổng quéo

≥ 0,5kg/con

140-150

Cá chẽm

0,8 - ≥ 1,6kg

150-160

Cá đổng tía

≥ 0,5kg

145-150

Cá mú cọp (sống)

0,8kg/con

180-200

Cá ngừ sọc dưa

≥ 1kg

22-28

Cá mú đen (sống)

0,8-1,3kg/con

200-220

Cá ngừ vây vàng

≥ 8kg/con

65-75

Cá mú chấm

1,5kg/con

140-150

Cá ngừ mắt to

≥ 8k/con

75-78

Cá mú tạp

3kg/con

130-140

Cá cờ kiếm

≥ 10kg/con

65-68

Tôm sú

40 con/kg

300-320

Cá cờ gòn

≥ 10kg/con

74-76

Tôm chân trắng

60-80con/kg

130-150

Cá ngừ đại dương

loại I (≥ 50kg/con)

mua sô

130-140

Tôm sú giống

P15

70đ-80đ

Cá ngừ đại dương

(≥ 30kg/con)

110-120

 

Tôm chân trắng

P12

50đ-60đ

Cá bớp

7kg/con

250-260