Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 01/9 – 08/9/2022

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI PHÚ YÊN, từ 01/9 08/9/2022

Mặt hàng

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Đơn giá đ/Kg

So sánh với giá tuần trước

Xu hướng nguồn cung

Cá ngừ đại dương

>30Kg/con

Đông lạnh

153.000 - 155.000

0

Có hàng

Tôm hùm

1- < 1,7Kg

Tươi sống

1.350.000

-50.000

Hàng nhiều

<0,7 Kg

Tươi sống

1.250.000

-50.000

>0,7 Kg

Tươi sống

1.150.000

-50.000

Tôm hùm xanh

0,2 - 0,3 kg

Tươi sống

950.000

-20.000

Có hàng

Tôm sú (nước mặn)

50 con/ kg

Tươi

220.000

0

Hàng ít

40 con/kg

Tươi

250.000

0

30 con/kg

Tươi

300.000

0

Tôm thẻ chân trắng

100 con/Kg

Tươi

90.000-105.000

0

Hàng ít