NOAA công bố báo cáo trước Quốc hội về nỗ lực chống khai thác IUU

(vasep.com.vn) Cơ quan Nghề cá của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã công bố một báo cáo trước Quốc hội tóm tắt các nỗ lực ngăn chặn và ngăn cản việc NK hải sản được thu hoạch thông qua hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Một báo cáo khác tóm tắt những nỗ lực của NOAA trong việc điều tra, thực thi và truy tố hoạt động khai thác IUU.

Chú thích ảnh

NOAA sử dụng nhiều công cụ để chống khai thác IUU và ngăn chặn sự di chuyển của cá và sản phẩm cá IUU thông qua chuỗi cung ứng hải sản. Chúng bao gồm các chương trình quản lý, nỗ lực ngoại giao, xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật thực thi. Các nỗ lực bao gồm từ việc ngăn chặn hoạt động khai thác IUU tại nguồn đến phát hiện và ngăn chặn hải sản và sản phẩm hải sản đánh bắt IUU ở biên giới.

Chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu

Chương trình Giám sát Thủy sản Nhập khẩu (SIMP) vừa là cơ chế sàng lọc vừa là biện pháp ngăn chặn việc nhập khẩu cá và sản phẩm hải sản đánh bắt IUU cũng như hải sản trình bày sai lệch vào thị trường Mỹ. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về thủy sản nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của SIMP và nhận thấy phải thẩm tra liên quan cũng như biện pháp thực thi liên quan đến nhập khẩu theo SIMP. Báo cáo cũng đánh giá sự tiến bộ của NOAA trong việc sàng lọc và phân tích tự động hàng nhập khẩu SIMP cũng như đánh giá chương trình toàn diện đang diễn ra.

NOAA Fisheries cam kết phát triển SIMP liên tục như một phần trong cách tiếp cận toàn diện của NOAA nhằm chống lại hoạt động đánh bắt IUU và gian lận hải sản. Để đạt được điều này, NOAA đang nỗ lực nâng cao và củng cố hơn nữa tác động và hiệu quả tổng thể của chương trình thông qua việc đánh giá chương trình một cách kỹ lưỡng và chi tiết.

Vào tháng 11/2023, NOAA đã công bố đợt đánh giá toàn diện chương trình nhằm nâng cao và củng cố tác động cũng như hiệu quả tổng thể của chương trình. Việc xem xét sẽ:

- Nhìn vào mục tiêu của SIMP

- Xem xét thành công có nghĩa là gì

- Xác định cách đạt được các mục tiêu đó với các nguồn lực sẵn có

- Xác định các hành động khác cần thiết để đạt được mục tiêu của chương trình

Cuối cùng, báo cáo đánh giá sự tiến bộ của NOAA trong việc sàng lọc và phân tích tự động hàng nhập khẩu SIMP thông qua việc phát triển Hệ thống Dữ liệu Hải sản Toàn cầu. Hệ thống công nghệ thông tin phân tích này sẽ cho phép NOAA tự động xác định rủi ro, tiến hành phân tích và tạo báo cáo từ nhiều bộ dữ liệu.

Nỗ lực điều tra, thực thi và truy tố hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo

Báo cáo thứ hai thảo luận về những nỗ lực của Nhóm công tác liên ngành về Đạo luật Hàng hải SAFE. NOAA tóm tắt những nỗ lực của Nhóm công tác trong việc điều tra, thực thi và truy tố các nhóm và cá nhân tham gia hoạt động đánh bắt cá IUU.

Báo cáo liệt kê các cuộc điều tra cụ thể và các hành động thực thi liên quan đến đánh bắt IUU vào năm 2022. Báo cáo bao gồm trường hợp hàng nhập khẩu bị từ chối, trợ giúp để tuân thủ và các cuộc điều tra dẫn đến truy tố. Báo cáo cũng giới thiệu công việc của từng cơ quan và các hoạt động chung, lưu ý các hoạt động từ nỗ lực của từng cơ quan đến các hoạt động phức tạp của nhiều cơ quan.

Cơ quan Thủy sản NOAA, cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, đồng chủ trì Nhóm Công tác, được thành lập theo Đạo luật Hàng hải SAFE. Nó sử dụng cách tiếp cận phối hợp và gắn kết để cải thiện quản lý nghề cá quốc tế thông qua việc chống lại hoạt động đánh bắt IUU và các mối đe dọa liên quan đến an ninh hàng hải ở các khu vực ưu tiên và các quốc gia treo cờ.

Chia sẻ:


Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục