MEPs muốn đẩy mạnh cuộc chiến chống đánh bắt IUU

(vasep.com.vn) Các thành viên của Nghị viện châu Âu (MEPs) cho biết, cuộc chiến chống đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) sẽ hiệu quả hơn nếu có cách tiếp cận của EU, bao gồm kiểm soát NK và số hóa các sản phẩm đánh bắt IUU.

Chú thích ảnh

Các thành viên của Ủy ban Nghề cá, trong một báo cáo được nhất trí thông qua (với 24 phiếu ủng hộ), cho biết những lỗ hổng tiềm ẩn có thể được ngăn chặn nếu các nước EU có thủ tục giống nhau trong việc áp dụng các quy tắc chống đánh bắt IUU.

Theo nghiên cứu này, các sản phẩm đánh bắt IUU được NK hàng năm vào EU ước tính đạt khoảng 500 nghìn tấn, trị giá khoảng 1,1 tỷ EUR.

Bất chấp 73.000 tàu treo cờ EU hiện diện trên tất cả các đại dương và 124.000 việc làm trực tiếp ở các quốc gia ven biển, 70% hải sản tiêu thụ đến từ nước ngoài, điều này trực tiếp dẫn đến hoạt động đánh bắt IUU tác động đáng kể đến an ninh lương thực.

Trong báo cáo năm 2022 về hành động của EU nhằm chống khai thác IUU, Tòa án Kiểm toán Châu Âu nhấn mạnh rằng quy định IUU đã cải thiện tình hình nhưng việc kiểm tra và trừng phạt không đồng đều của các nước EU đã bộc lộ những điểm yếu cần được giải quyết khẩn cấp.

Ngoài ra, MEPs, những người đang khuyến khích Ủy ban hài hòa hóa các biện pháp kiểm soát NK ở các nước EU để ngăn chặn các sản phẩm đánh bắt cá IUU xâm nhập vào thị trường EU, cho rằng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu nhiều hơn, với các biện pháp và hình phạt kịp thời, sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngành đánh bắt hải sản.

Họ cũng lập luận rằng việc số hóa sản phẩm khai thác IUU thông qua hệ thống CATCH IT sẽ giảm gian lận trong NK và khuyến khích các nước EU vận hành hệ thống này đầy đủ 2 năm sau khi thực hiện quy định kiểm soát sửa đổi và làm quen với hệ thống trong thời hạn dự kiến. Khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ của tất cả các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản, bao gồm cả sản phẩm tươi, đông lạnh và chế biến, như được định nghĩa trong luật sửa đổi được phê duyệt vào tháng 10/2022, cùng với việc ghi nhãn minh bạch, sẽ góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm tốt hơn.

Ủy ban Nghề cá cũng yêu cầu xây dựng một chương trình bảo vệ người tố cáo, với các biện pháp bảo vệ và khuyến khích về mặt pháp lý, để khuyến khích những người biết về hoạt động đánh bắt IUU chia sẻ thông tin quan trọng.

Hỗ trợ các ngư dân đánh bắt với quy mô nhỏ

Nhận thấy rằng việc tuân thủ các quy định IUU có thể đặt ra thêm thách thức cho ngư dân quy đánh bắt với mô nhỏ và thủ công, Ủy ban Nghề cá yêu cầu các quốc gia thành viên EU sử dụng Quỹ Nghề cá và Hàng hải Châu Âu (EMFAF) để hỗ trợ những ngư dân này, những người đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực địa phương. Quỹ này có tổng ngân sách là 580 triệu EUR dành cho các hoạt động giám sát, kiểm soát và thực thi. MEPs cũng kêu gọi Ủy ban làm nhiều hơn để hỗ trợ các cộng đồng nghề cá bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi sang các hoạt động đánh bắt bền vững hơn.

Dữ liệu tốt hơn, triển khai hệ thống thẻ và giải quyết lao động cưỡng bức

Để chống lại hoạt động đánh bắt IUU hiệu quả hơn, MEPs yêu cầu Ủy ban hành động để ngừng việc dễ dàng treo cờ của tàu, cải thiện hệ thống xác định các tàu liên quan đến hoạt động đánh bắt IUU và thúc đẩy các nước EU tạo cơ sở dữ liệu để ghi lại các chủ sở hữu hưởng lợi từ các tàu đã đăng ký.

MEPs muốn cơ sở dữ liệu IUU được cải thiện để bao gồm tên, nguồn gốc hoặc quyền sở hữu các tàu liên quan đến hoạt động này. Có thể đạt được sự liên lạc tốt hơn và kịp thời hơn giữa các nước EU cũng như các tổ chức quốc tế thông qua cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung.

Lập luận rằng cần phải thực hiện một hệ thống thẻ vàng và đỏ nghiêm ngặt “không tính đến quy mô hoặc ảnh hưởng kinh tế và thương mại của một quốc gia”, các MEPs ngành Thủy sản mong muốn Ủy ban đánh giá tất cả các hành động của đội tàu Trung Quốc nhằm giảm hoạt động đánh bắt IUU.

Do nguy cơ lao động cưỡng bức cao hơn do chính quyền nhà nước của nước thứ ba áp đặt “tại các khu vực địa lý cụ thể”, MEPs nhấn mạnh rằng đối với các sản phẩm có điều kiện như vậy thì việc xâm nhập vào thị trường EU nên bị cấm. Hơn nữa, họ bảo vệ EU nên cải thiện các biện pháp kiểm soát và thực thi để giải quyết lao động cưỡng bức trong các sản phẩm nhập khẩu và không cấp quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho các quốc gia có liên quan đến hoạt động đánh bắt IUU và sử dụng lao động cưỡng bức.

Báo cáo này sẽ được thảo luận và biểu quyết tại một trong các phiên họp toàn thể tiếp theo.

Chia sẻ:


Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục