Bước tiến mới trong chống khai thác IUU: hướng dẫn tự nguyện của FAO về chuyển tải

(vasep.com.vn) Một diễn đàn quan trọng liên Chính phủ về nghề cá và nuôi trồng thuỷ sản đã thông qua các hướng dẫn tự nguyện mới về việc trung chuyển hải sản giữa các tàu, trong một động thái nhằm hạn chế việc đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) đe doạ tính bền vững của nguồn lợi hải sản toàn cầu.

Chú thích ảnh

Ông Manuel Barange, Giám đốc Cơ quan Nghề cá và Nuôi trồng Thuỷ sản của FAO, cho biết hướng dẫn tự nguyện về việc trung chuyển, được các thành viên của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) phát triển và ra mắt tại phiên họp lần thứ 35 của Uỷ ban Thuỷ sản của FAO (COFI35), nhằm điều chỉnh, giám sát và kiểm soát hoạt động trung chuyển để hỗ trợ phát triển bền vững nghề cá và bịt các lỗ hổng cho phép hải sản đánh bắt IUU xâm nhập vào thị trường.

Việc chuyển tải liên quan đến việc trung chuyển trực tiếp hải sản từ tàu này sang tàu khác, bất kể vị trí của nó, trước khi hàng hoá được ghi nhận tại điểm đến cuối cùng.

Chuyển tải có thể diễn ra tại rất nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả các cảng biển, vùng biển ven bờ và ngoài khơi. Trong khi việc chuyển tải có thể giảm bớt chi phí vận hành và tối đa hoá cơ hội đánh bắt bền vững, nếu không có quy định thích hợp, hoạt động này có thể được dùng để ngụy trang cho hải sản đánh bắt bất hợp pháp, phá hoại các nỗ lực của các quốc gia, của khu vực và toàn cầu nhằm hạn chế đánh bắt IUU.

COFI đã giao nhiệm vụ cho ban thư ký của FAO thực hiện nghiên cứu toàn cầu về việc chuyển tải nhằm hỗ trợ cho việc phát triển các hướng dẫn tự nguyện này. Nghiên cứu này cho thấy việc thiếu quy định, giám sát và kiểm soát làm tăng nguy cơ hải sản đánh bắt IUU xâm nhập vào chuỗi cung ứng thủy sản, gây nguy hiểm cho việc quản lý bền vững nghề cá.

Mục tiêu là cung cấp các tiêu chuẩn

Mục tiêu của các Hướng dẫn tự nguyện cho việc chuyển tải là hỗ trợ các nước, các tổ chức quản lý nghề cá khu vực (RFMOs), và các tổ chức liên chính phủ khác bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn cho việc phát triển các chính sách của họ và các quy định quản lý hoạt động trung chuyển, nhằm tích hợp các tiêu chuẩn này vào các khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý bền vững nghề cá.

Các hướng dẫn này có thể hỗ trợ các ngư dân, các nhà chế biến và những người khác trong ngành thuỷ sản hành động có trách nhiệm và phù hợp với hoạt động động đánh bắt được cấp phép của họ, đồng thời giúp các cơ quan chức năng giám sát và tái tạo lại các nguồn lợi, bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng một cách bền vững trong dài hạn.

Ông Barange cho biết, các hướng dẫn này là một công cụ mạnh mẽ có tiềm năng đóng góp vào công cuộc chống đánh bắt IUU.

Theo các hướng dẫn này, các quốc gia và các tổ chức RFMO được khuyến nghị nên:

• Đảm bảo rằng các tàu tham gia vào quá trình chuyển tải được quốc gia mà tàu mang quốc tịch, quốc gia ven biển hoặc cảng có liên quan cho phép và các tàu đó phải thông báo cho các cơ quan liên quan trước khi tiến hành bất kỳ loại hình chuyển tải nào.

• Áp dụng các thủ tục báo cáo minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh việc ủy quyền và dữ liệu trung chuyển, cho phép thực hiện các hành động giám sát, kiểm soát và giám sát hiệu quả.

• Đảm bảo rằng tất cả các tàu tham gia vào việc chuyển tải cung cấp một bản kê khai có chứa dữ liệu cụ thể về số lượng cá, loài và bất kỳ sản phẩm đánh bắt không chủ đích nào.

• Chia sẻ dữ liệu trung chuyển như danh sách tàu, thông báo, ủy quyền và tuyên bố, báo cáo của quan sát viên và báo cáo kiểm tra, vi phạm và trừng phạt.

• Thiết lập các thủ tục báo cáo để thu thập và tham khảo chéo thông tin về số lượng hải sản khai thác theo loài, dạng sản phẩm, khu vực và quốc gia xuất xứ của hải sản được chế biến.

Các hướng dẫn này sẽ hỗ trợ cho Thỏa thuận về các biện pháp của quốc gia có cảng của FAO (PSMA), thỏa thuận quốc tế ràng buộc đầu tiên nhằm ngăn chặn và loại bỏ đánh bắt IUU, có hiệu lực vào năm 2016, và cập nhật hồ sơ toàn cầu về tàu đánh cá, tàu vận tải lạnh và tàu cung cấp.

Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục