[Video] Doanh nghiệp Việt trước cơ hội và thách thức từ TPP

Hiệp định TPP được coi là một trong những Hiệp định thương mại đồ sộ nhất thế giới. Vậy, doanh nghiệp Việt có thể hiểu được những cơ hội, thách thức nào từ TPP?