quy định chung của Trung Quốc trong lĩnh vực thú y

Giám sát về thú y, vệ sinh và an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của 10 Cơ quan chính phủ tại Trung quốc và thường có trách nhiệm chồng chéo với nhau. Cơ quan có trách nhiệm chủ yếu trong việc giám sát thú y bao gồm Bộ Y tế (MOH), Bộ Nông nghiệp (MOA), và Tổng cục giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch (AQSIQ). Mỗi một cơ quan có trách nhiệm đối với từng giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung cấp.

- Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm quản lý thú y, bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn sản xuất, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát, thanh tra các hoạt động giết mổ, và dự thảo luật và quy định đối với việc xuất nhập khẩu các sản phẩm này.

- Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quy định và thanh tra các sản phẩm thịt tại chợ bán lẻ.

- AQSIQ là cơ quan quản lý có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn  về chất lượng, thanh tra, và y tế được áp dụng với các sản phẩm nội địa và thương mại. Cơ quan này cũng đồng thời là đơn vị chịu trách nhiệm đối với đàm phán thương mại về Hiệp định SPS và TBT.

Việc giám sát an toàn thực phẩm của Trung quốc đã được tăng cường trong thời gian gần đây, tuy nhiên một vấn đề lớn đối với hệ thống giám sát thú y, vệ sinh và an toàn thực phẩm là việc khó khăn trong giám sát các nhà sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, rộng khắp và chăn nuôi tại gia, các lò mổ và chợ ngoài trời. Thách thức này đã được chuyển thành giao quyền quản lý cho các cơ quan chính quyền địa phương, những đơn vị mà thiếu thốn về các nguồn lực để giám sát. Để đối phó với các thách thức và an toàn thú y và thực phẩm, trong kế hoạch 11 năm mới nhất về nông nghiệp và thực phẩm (tuyên bố vào năm 2007) bao gồm các đề xuất quy định tăng cường vệ sinh. Các quy định cụ thể bao gồm thiết lập một hệ thống thu hồi thực phẩm quốc gia, tăng cường các quy định về sản xuất, chế biến và vận chuyển, đóng cửa các lò mổ không đăng ký, thiết lập một hệ thống tăng cường giám sát các nhà sản xuất và chế biến nhỏ lẻ, xây dựng các chương trình đào tạo, hội thảo và mô hình trình diễn về an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ.

Các quy định cơ bản của Trung Quốc bao gồm:

a) Các biện pháp kiểm tra điều kiện phòng chống bệnh lây của động vật ngày 21/1/2010

b) Luật an toàn thực phẩm ngày 28/2/2009

c) Quy định về việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm 20/7/2009

d) Quy định hành chính về thu và giữ đối với thanh tra xuất nhập và kiểm dịch ngày 25/62008

e) Luật về phòng chống các bệnh lây nhiễm động vật 30/8/2007

f)  Các biện pháp giám sát và quản lý thanh tra và kiểm dịch đối với thuỷ sản xuất

g) Luật chăn nuôi ngày 29/12/2005

h) Quy định về quản lý các trường hợp khân cấp bệnh lây nhiễm động vật chủ yếu ngày 18/11/2005

i)  Các biện pháp kiểm nghiệp và chấp nhận đối với kiểm tra tiêu chuẩn của quản lý chất lượng các sản phẩm thuốc thú y.

j)  Quy định về kiểm soát thuốc thú y ngày 9/4/2004

Các biện pháp hành chính kiểm tra và chấp thuận kiểm dịch động thực vật nhập khẩu

Tin cùng chuyên mục