Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thương mại Hải Lộc
Công ty TNHH Thương mại Hải Lộc
SEAGIFT TRADING CO.,LTD
9/6 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 28 39941780/35593888/35893999
84 28 39941779
seagifood@fpt.hcm.vn
www.hailoc.com.vn
HACCP, ISO
Cồi sò điệp, chả giò sò điệp, sò điệp tẩm bột, thịt càng ghẹ, tôm sú thịt...