Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4
CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4
SEAPRIEXCO No4
320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8,Tp. HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV CHÍNH THỨC
84 28 39543361
84 28 39543362
seafoodno4@vnn.vn
www.seafoodno4.com
DL 400, DL 516
GMP, HACCP, IFS, HALAI, BRC, VIETGAP
Cá rô phi, cá tra, mực, cá biển, ghẹ, sản phẩm GTGT...