Giá thủy sản tại tỉnh An Giang - Ngày 20/10/2021

Giá thủy sản tại tỉnh An Giang, ngày 20/10/2021

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Cá tra thịt trắng

kg

20.000 - 21.000

35.000 - 40.000

 Lươn (loại 2)

kg

115.000 - 120.000

170.000 - 180.000

 Lươn (loại 1)

kg

130.000 - 140.000

200.000 - 210.000

 Ếch (nuôi)

kg

30.000 - 32.000

55.000 - 60.000

 Tôm càng xanh

kg

180.000 - 190.000

250.000 - 260.000

 Cá lóc nuôi

kg

30.000 - 32.000

55.000 - 60.000

 Cá nàng hai

kg

40.000 - 41.000

 -

 Cá điêu hồng

kg

33.000 - 35.000

48.000 - 50.000

 Cá rô phi

kg

-

35.000 - 40.000

Giá thủy sản tại TP. Long Xuyên, ngày 20/10/2021

Cá tra

kg

40.000

50.000

Cá điêu hồng

kg

37.000

50.000

Cá rô phi

kg

33.000

49.000

Cá lóc nuôi

kg

50.000

70.000

Tôm càng xanh

kg

210.000

260.000

Cá chim trắng

kg

25.000

35.000