Xuất khẩu tôm sẽ gặp nhiều khó khăn trong 2 quý cuối năm

Mặc dù xuất khẩu tôm của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm ước đạt trên 1 tỷ USD tăng nhẹ so với năm 2013. Nhưng theo dự báo của VASEP, xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong 2 quý cuối năm 2013.