Xuất khẩu tôm có thể vượt mốc 4 tỷ USD trong năm 2021