ĐBSCL: Nỗi lo sau một vụ tôm chân trắng thắng lợi

Vụ tôm năm 2013, nông dân ĐBSCL đạt kết quả khả quan. Lần đầu tiên tôm chân trắng vượt tôm sú cả về sản lượng lẫn kim ngạch XK. Nhưng điều mà các nhà nghiên cứu nông nghiệp lo lắng là diện tích tôm chân trắng có thể tăng đột biến năm 2014...