[Video] Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc tăng trưởng tốt

Mặc dù không tăng mạnh, nhưng xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc tăng trưởng dương từ đầu năm 2020 đến nay, dự kiến cả năm sẽ tăng khoảng 5%.