[Video] Nỗi lo thiếu hụt tôm xuất khẩu

Trong thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ tôm sẽ tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sẽ trầm trọng hơn.