Xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu năm 2018

Sáng ngày 14/1/2018, tại Tp Hồ Chí Minh, 3 lô thủy sản đầu năm 2018 đã được XK sang Canada, Mỹ và Anh. Đây là tín hiệu tốt cho ngành thủy sản trong năm nay. 3 lô hàng XK bao gồm các mặt hàng chủ lực là tôm, cá biển và cá tra philê với tổng trọng lượng gần 62 tấn.