[Video] Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Nghị định 67 về hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đã và đang mang lại kỳ vọng cho ngư dân bởi chính sách này không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất, gia tăng giá trị kinh tế biển mà còn giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Để chính sách này sớm đi vào cuộc sống và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, ngành ngân hàng đã có buổi làm việc với ngư dân đảo Lý Sơn (Quãng Ngãi).