Xuất khẩu cá da trơn vào châu Âu: Cần giảm bớt trung gian

Một trong những mục tiêu của ngành thủy sản Việt Nam là giảm bớt các khâu trung gian khi xuất khẩu hàng hóa sang Châu Âu. Thế nhưng đề xuất để có thể xuất khẩu trực tiếp vào các siêu thị Châu Âu thì hiện nay chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào đủ khả năng do nhiều công đoạn trong đó nhãn mác và tiếp thị vẫn phải cần tới các tập đoàn chế biến và phân phối thủy sản của nước ngoài.