VASEP kiến nghị không đưa sản phẩm chế biến từ động vật và thuỷ sản vào danh mục kiểm dịch

VASEP cho rằng nhiều sản phẩm chế biến từ động vật hoặc sản phẩm có chứa sản phẩm từ động vật như hàng khô, đồ hộp, nấu chín, ăn liền hay đông lạnh vẫn được Bộ NN&PTNT tiếp tục đưa vào danh mục phải kiểm dịch là chưa phù hợp.