Vận tải biển mới chỉ đáp ứng 30% trăm nhu cầu trong nước

Cả nước hiện có khoảng 1700 tầu vận tải biển của hơn 600 doanh nghiệp với năng lực vận chuyển tương đương 7 triệu tấn. Tuy nhiên theo đánh giá chung thì năng lực vận tải biển của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế khi thị phần chỉ chiếm chưa đến 30% nhu cầu vận tải trong nước. Tháo gỡ những vướng mắc, nhanh chóng vực dậy tình hình kinh doanh đang cực kì khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp vận tải biển là khẳng định của lãnh đạo Bộ GTVT trong cuộc đối thoại với các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển vừa được tổ chức tại Hà Nội.