Thủ tướng làm việc với Tổng cục Thuế

Theo thông tin Ngân hàng Thế giới đưa ra cách đây chưa lâu, Việt Nam là quốc gia có thời gian tiêu tốn cho việc nộp thuế gần như cao nhất khu vực với 872 giờ mỗi năm, thực sự có những tác động không tốt đến môi trường đầu tư, giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, trong buổi làm việc với Tổng cục Thuế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu ngành Thuế sớm đề ra các biện pháp cụ thể để tiến tới giảm ít nhất mỗi năm 200 giờ làm thủ tục thuế cho doanh nghiệp, giảm phiền hà cho người dân khi thực hiện nghĩa vụ liên quan đến thuế.