Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Sáng ngày 28/5, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ NN và PTNT đã phối hợp tổ chức Tọa đàm chủ đề "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng". Các ý kiến của các Chuyên gia và đại biểu tại buổi tọa đàm cho thấy, tái cơ cấu cần tư duy mới về thay đổi tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp...