Nhật Bản tăng thuế tiêu thụ sau 17 năm.

Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức nâng mức thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% trên phạm vi cả nước. Đây là đợt tăng thuế tiêu dùng đầu tiên của nước này trong 17 năm qua nhằm bù đắp cho khoản ngân sách cần thiết để cải cách nền kinh tế và bù đắp cho chi phí an sinh XH ngày một phình to...