Nhật Bản chính thức hủy bỏ chế độ kiểm tra Ethoxyquin

Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) công bố: Nhật Bản chính thức hủy bỏ chế độ kiểm tra tồn dư Ethoxyquin đối với tôm nuôi và sản phẩm từ tôm nuôi của Việt Nam đồng thời nâng mức giới hạn tồn dư tối đa cho phép đối với Ethoxyquin từ 0,01 lên mức 0,2 ppm.