Người Mỹ cũng phản ứng về chương trình thanh tra cá da trơn

Tổng thống Mỹ đã ký thông qua Luật Nông nghiệp 2014, trong đó có nội dung đưa cá tra, basa Việt Nam vào chương trình thanh tra giám sát của họ. Theo nhận định, những quy định mang tính bảo hộ thương mại nói trên sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động XK cá tra Việt Nam vào thị trường Mỹ và đã vấp phải phản đối ngay trong nước Mỹ…