Giảm lãi suất ngân hàng

Chiều ngày 17/3/2014, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo về việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất có hiệu lực chính thức từ ngày 18/3/2014. Theo đó trần lãi suất tiền gửi bằng VND sẽ giảm từ 7%/năm như hiện nay xuống còn 6%/năm