Đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

Chiều 13/01/2014, tại Brussels- Bỉ, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 6 về một Hiệp định thương mại tự do. Hiệp định bao gồm việc gỡ bỏ các hàng rào thuế quan trong các lĩnh vực: Thương mại, hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm...