[Video] Thêm 8 doanh nghiệp xuất nhập khẩu được ưu tiên

Sáng ngày 09/9/2014, Tổng cục Hải quan đã công bố quyết định công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cho 8 doanh nghiệp đó là: C.ty TNHH điện tử Samsung Vina, C.ty CP thủy sản Minh Phú - Hậu Giang, C.ty CP thủy sản Sóc Trăng, C.ty TNHH điện tử UMC Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen, C.ty TNHHHoya Glass Disk Việt Nam, C.ty TNHH Yazaki Hải Phòng - Việt Nam, C.ty CP thực phẩm Sao Ta - Sóc Trăng.