[Video] Tác động của điều chỉnh tỷ giá đến xuất khẩu thủy sản

Việc NHNN điều chỉnh tỷ giá thêm 1% trong những ngày qua được kỳ vọng sẽ phần nào tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu thủy sản thời gian tới