[Video] Nhiều ngân hàng giảm phí thanh toán ngoại tệ cho DN

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều ngân hàng đã mở rộng các chương trình miễn, giảm phí chuyển tiền, phí thanh toán ngoại tệ cho các DN xuất nhập khẩu.