[Video] Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu do COVID-19

Covid-19 đã tạo ra những cơn sóng lớn liên tiếp đánh vào mọi mặt của nền kinh tế thế giới.