[Video] Ngân hàng thế giới dự báo kinh tế Việt Nam khởi sắc

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo cập nhập tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong đó đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2015 của Việt Nam từ 5.5 % trong báo cáo hồi cuối năm 2014 thành 6% và Việt Nam là nước duy nhất trong 9 quốc gia Đông Á có dự báo GDP được điều chỉnh theo xu hướng tăng. Ngoài ra theo Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam cũng đang khởi sắc trở lại và các Hiệp định thương mại đang đàm phán có thể đem lại nhiều cơ hội, động lực cho doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.