[Video] Ngân hàng mở rộng đối tượng được tiếp cận gói tín dụng ưu đãi

Gói tín dụng dành cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh được các ngân hàng cam kết cho vay đã lên tới trên 300.000 tỷ đồng.